سه شنبه, 05 آذر 1398 10:31

کتاب الگوریتم و فلوچارت

نویسنده
تعداد نمایش: 344 دفعه زمان آخرین ویرایش: سه شنبه, 05 آذر 1398 10:34
 محمدی

مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران

محتوای بیشتر در این بخش: آشنایی با فرمت های تصویر و صدا »