سه شنبه, 05 آذر 1398 10:38

آشنایی با فرمت های تصویر و صدا

نویسنده
تعداد نمایش: 333 دفعه
 محمدی

مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران